Välkommen till Filmstaden

Filmstaden är en spännande mötesplats där ditt budskap förvandlas till en upplevelse. Varmt välkomna till våra biografer runt om i landet! 

Biobesöken

I Sverige sker i snitt 16,5 miljoner biobesök varje år, en siffra som legat stabilt de senaste 20 åren. Enligt Svenska Filminstitiutet har biobesöken haft en genomsnittlig ökning med 2% per år sedan 2005. Fördelningen av besök är också jämn över hela året, till exempel så görs det lika många biobesök på sommaren som under övriga delar av året.

Den totala filmkonsumtionen snittar på ca 80 filmer per år och person fördelat på alla de digitala och linjära visningsfönster som finns idag. Andelen film vi i genomsnitt ser på biograf är i stor sett oförändrad, vilket innebär att en genomsnittlig person ser film på bio cirka två gånger per år baserat på hela befolkningen och alla åldrar. 


Biobesökandet är stabilt

Snittet de senaste 20 åren är drygt 16,5 miljoner besök om året.

stadig nivå på biobesök 2019 743.png