Välkommen till Filmstaden

Filmstaden är en spännande mötesplats där ditt budskap förvandlas till en upplevelse. Varmt välkomna till våra biografer runt om i landet! 

Historia

1900

Födelse av ordet bio. Till en början användes namnet biografteater, men det kortades ned till biograf i början på 1900-talet. Och inte långt därefter kortades det ner ytterligare till bara bio. Det är bara i svenskan och danskan som orden bio och biograf används med denna innebörd, förutom som låneord i isländskan, färöiskan och grönländskan. Ordet biograf har också betydelsen levnadstecknare, vilket menas den person som författar en biografi.

1905

Biografens historia började med en cykelfabrikant och en bokhållare, NH Nylander och Gustaf Björkman. Denna kombination av tekniskt kunnande företagare och driftig ekonom resulterade i bildandet av Handelsbolaget Kristianstads Biografteater. Tillsammans öppnande de Biograf-Teatern den 5 september 1905. Biografsalongen låg inhyst i en privatvåning och musiken som ackompanjerade filmen kom från en grammofon.

1911

Svenska Bio hade växt så stort att det blev dags att flytta till huvudstaden. De första lokalerna bolaget hyrde låg på Drottninggatan 53. De köpte även en tomt på Lidingö där den första ateljén byggdes.
Vid denna tidpunkt fanns det ca 230 biografer i Sverige. Tre år senare hade siffran stigit till 350 och 1919 fanns det ca 700 biografer i Sverige med cirka 40 miljoner besök årligen.  

1915

Den första reklamfilmen ser dagens ljus. Den hette, "En vandring i Stockholms lustgårdar", med bland andra Sigurd och Edit Wallén och Evert Taube. Reklamfilmen är nästan lika gammal som biograferna själva. De första reklamfilmerna kan beskrivas som rörliga stillbilder ihopsatta till långa nyhetsjournaler med ett reklambudskap. Några av de tidigaste annonsörerna var NK, Evinrude och P.U.B.

1919 - våren

Under våren 1919 köpte Svenska Bio (nuvarande SF) in 11 tunnland mark som tillhörde en strutsfarm och började bygga upp ett ateljéområde. Byggarbetena påbörjades i maj samma år och redan den 23 maj 1920 startade den första inspelningen. Under Filmstadens drygt 50 åriga historia producerades närmare 400 filmer i detta "Sveriges Hollywood".

1919 - vintern

Tre stora företag var för mycket för filmbranschen i ett litet land som Sverige. Eftersom både Svenska Bio och Skandiafilm hade stora och dyra ateljéer i Sverige, goda kontakter i och utanför landet och många biografer, blev det naturligt att just dessa företag slogs ihop. Den 27/12 1919 fusionerades bolagen och bildade AB Svensk Filmindustri, Sveriges största filmbolag med sjuttio biografsalonger.

1922

Under en stor del av 20-talet förhandlade annonsörerna direkt med maskinisten, men 1922 kom en vändpunkt. När Svenska Bio gjorde filmen "Afrikanska Jaktstigar" förbättrade man på finanserna genom att göra en reklamfilm för det norska mineralvattnet "Farris". Med det som start hade kommersialismen flyttats från maskinisten till producenten.

1929

Detta år fanns det ca 1100 biografer i Sverige, alla var dock stumfilmsbiografer. Men samma år kom Sveriges första ljudfilm, "Säg det i toner" av Julius Jansson. Ljudfilmens genombrott gjorde att stumfilmsbiograferna slogs ut efter hand. Och samtidigt som ljudfilmen kom började kända personer att medverka i reklamfilmer för att tjäna lite extrapengar.

1939

Den första ljud och färg reklamfilmen spelades in. Det var en tecknad reklamfilm för Postsparbanken. Lustigt nog tog det över sju år innan den första ljud- och färgfilmen spelades in. Antalet biobesök exploderade och i slutet på 30 talet uppgick de årliga biobesöken till ca 50 miljoner.

1944

SF fyllde 25 år. Det firades med en så kallad jubileumsproduktion med sex filmer. Samma år debuterade Ingemar Bergman som regissör med filmen "Kris".
 

1956

Fattigmansnöjet att gå på biograf sjönk från 78 miljoner 1956 till 56 miljoner 1959. Den största orsaken var en låda med ljud och bild som fick plats i hemmet - TV. Filmbranschen gjorde desperata försök att slå ut TVn genom att lansera storfilmer i spektakulära format. Men den resulterade i de flesta fall i mer kvantitet än kvalitet. 

1964

SF säljer hela journalfilmsarkivet med filmer från 1897 till 1960 till Sveriges Radio. Tack vare detta har SF-märket dykt upp var och varannan dag i program som visats på TV.

1970

Custos/Hufvudstaden, som ägt SF sedan många år, gjorde 1970 stora ingrepp i SF. Man ombildade då ett gammalt vilande bolag till AB Svensk Filmindustri. Det gamla bolaget SF från 1919 ombildades till AB Filmfastigheter och produktionsbolaget SF-Artfilm blev SF Produktion. AB Filmfastigheter fusionerades senare med Hufvudstaden. Och 1973 såldes SF (SF Produktion och laboratoriet Filmteknik) till Dagens Nyheter för 55 miljoner kronor.

1980

I slutet av 1980 noterades 24 miljoner biobesök. Tyvärr sjönk biobesöken ytterligare under de närmaste åren. 1983 var besöksantalet 18,8 miljoner och det antalet skulle ligga tämligen stabilt under hela 80-talet. En av orsakerna var video-boomen som började 1980 i och med introduktionen av videobandspelare för hushållen.

1983

Tiderna var tuffa för alla bolag, vilket ledde till fascinerade turer i uppköpningsbranschen. Alla försökte köpa varandra för att uppnå "stordriftsfördelar" och för att kunna sanera ett för stort och gammalt biografnät. Sandrews bjöd på SF, Esselte bjöd på Europa Film och Europa Film bjöd på SF. Det blev Bonnierföretagen som gick in och köpte SF 1983.

1984

Detta år köpte Bonnierföretagen upp Europa Film, ett integrerat bolag som SF (d v s aktiva på både Produktion och Distribution). Dessa två bolag fusionerades och fick 1985 namnet SF. Sammanslagningen manifesterades 1985 med att alla avdelningar och enheter i det nya företaget flyttades till det gamla anrika Münchenbryggeriet på Söder.

1985

SF Media föds. Tidigare sköttes visningen av reklamfilm genom två bolag: Filmkontakt och Förenad Reklamfilm. Filmkontakt ägdes av SF och Sandrews och FFR ägdes av Europa Film. Sedan 1985 heter bolagen SF Media och Sandrews Media. Concentra som skötte försäljningen på Filmkontakts tid sålde även visningsutrymmet åt SF Media de första åren. Men sedan 1988 sköter vi allting själva.  

1987

SF inledde ett samarbete med Esselte, som byggt biokomplexen i Göteborg och Malmö. Samma år inleddes också en omfattande bolagisering som fick till resultat att biografsidan, distributionssidan, videosidan, reklamfilmsidan samt hotellvideosidan blev separata bolag. SF var nu landets i särklass största biografföretag med 188 biografsalonger i 47 städer.

1995

SF Bios nya flaggskepp öppnar upp dörrarna. Mitt i Stockholms centrum öppnas Filmstaden Sergel. Ett jättekomplex med 14 biografer. Idag görs vart tionde biobesök i Sverige på Filmstaden Sergel.

1998

En milstolpe inom svensk reklamfilm på bio. Detta år visades den första interaktiva reklamfilmen i Sverige. Det var Folkoperan som var uppdragsgivare och reklambyrå var Lowe Brindfors. Samma år slog filmen "Titanic" besöksrekord med 2,1 miljoner biobesökare.

2001

SF, SF Bio och SF Media flyttar hem. Hela huvudkontoret flyttar till de gamla klassiska lokalerna i Gamla Filmstaden i Råsunda. Förutom huvudkontoret finns det också en ny och modern filmstad med tre stycken salonger.

2003

Under det senaste årtiondet har antalet filmstäder ökat hos SF Bio. Den senaste är Filmstaden Kista, och under 2003 beräknas Filmstaden Berga Kungens salar öppna i Göteborg. I december 2003 visas också den sista delen i triologin "Sagan om Ringen".

2007

Reklamfilmvisningen digitaliseras. Nu räcker det med att enkelt ladda upp en filmfil på SF Medias server, för att några dagar senare kunna visas på biografer i hela landet. Det blir också möjligt att rikta reklamfilmvisning mot utvalda målgrupper och för visning i utvalda städer.

2009

James Camerons efterlängtade film Avatar har premiär och visar sig bli tidernas mest inkomstbringande film. Filmen visas i 3D och blir även startskottet för 3D-reklam på bio.

2010

SF Bio fortsätter att uppgradera med 3D-projektorer. Innan årets slut beräknas 38 stycken 3D-projektorer finnas installerade i biosalonger runt om i landet.

2011

SF Bio inleder digitaliseringen av samtliga biografer, ett arbete som blev klart 2013.

2013

SF Bio blir en del av nybildade Nordic Cinema Group (NCG), Nordens största biografaktör med 103 anläggningar och 590 biosalonger i sex länder -  Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

2017

SF Bio blir en del av den europeiska biografkedkjan Odeon Cinema Group som ägs av världens största biografkedja AMC Theatres.

2018

Arbetet med att byta namn från SF Bio till Filmstaden påbörjas i oktober när nya Filmstaden i Helsingborg invigs. Varumärkesbytet fortsätter sedan successivt under 2019.

2019

B2B-affärsområdena går samman och blir Filmstaden Business. Bioreklam, möten, event och företagsbiljetter.