Välkommen till Filmstaden

Filmstaden är en spännande mötesplats där ditt budskap förvandlas till en upplevelse. Varmt välkomna till våra biografer runt om i landet! 

Målgrupp Unga män

Gillar bioreklam

Unga män är i grunden negativa till reklam, men nästan sex av tio (58%) biobesökare i samma målgrupp är positivt inställda till bioreklam.
Källa: NEPA 2018
 

Observerar och förstår

67% i målgruppen kommer ihåg bioreklamen och 7 av 10 tycker att budskapet i reklamfilm på bio är tydligt.
Källa: NEPA 2018
 

Svårnådda

Målgruppen är lågkonsumenter av traditionell reklammedia såsom print och reklam-TV till förmån för TV- och dataspel och Streaming.

Men de gillar bio och går frekvent
Källa: Orvesto 2018